Galvenie » Rokdarbiņi
Uzgāju vienā lapā kā uzšūt zābaciņus.
Rokdarbiņi | Skatīts: 1598 | Pievienots ar: aviciite2 | Datums: 10.11.2012 | Reitings: 0.0/0 | Komentāri 0

Rokdarbiņi | Skatīts: 895 | Pievienots ar: aviciite2 | Datums: 08.05.2012 | Reitings: 0.0/0 | Komentāri 0

   Uzgāju jauku lapu kur mazuļiem ir dažādi rokdarbi.

Te būs viens no tiem!

Guļammaiss:

Darbs ir adīts 2 daļām no apakšas uz augšu.
Rokdarbiņi | Skatīts: 1293 | Pievienots ar: aviciite2 | Datums: 19.12.2010 | Reitings: 0.0/0 | Komentāri 0

Izmantotie raksti:


Adīšanas shēma:


Adīšanu sāk no zolītes vidus ar 2 adatām. Uzmet
36+2 malas valdziņus un ada 6 rindas saskaņā ar adīšanas shēmu.
Pēc shēmas ada 2 rindiņas labiskajā adijumā, tad veido robiņus. Pēc robiņiem 2 rindas labiskiPēc tam ada tikai 12 vidējos valdziņus saskaņā ar shēmu.
19/12/19Sašaurina līdz uz adatām kopā paliek 40 acis
14/12/14

40 acis sadala uz 4 zeķu adām adatām un ada uz apli saskaņā ar adīšanas shēmu.

Sašuj zolītes vidu un sānu daļu, un ar mašīndūrieniem robiņus zolītes ārējā malā.

Notamborē gaisa cilpiņu pīnīti, vai nopin no vairākiem diegiem bizīti. To iever zābaciņā, galos var piešūt bumbuļus.

Rokdarbiņi | Skatīts: 5500 | Pievienots ar: admine | Datums: 19.12.2010 | Reitings: 0.0/0 | Komentāri 0


             2 adatām: Uzmet ar balto dziju uz adatas 47 valdziņus + 2 malas valdziņus (turpmāk tekstā mv), kopā 49.


Ada 4 cm valnīti (1 labiski, 1 kreiliski). Pēc tam pāriet uz ½ nr.

tievākām adatām (papildus var pievienot arī elastīgo diegu) un turpina
adīt, līdz valnītis ir 9 cm augstumā.
Tālāk turpina adīt tikai vidējos 13 valdziņus valnīša rakstā vēl 3,5 cm zābaciņa virspusei. Balto dziju nogriež.


Ar zilo dziju ada sekojoši: atliktie valdziņi labajā pusē, uzlasa 9

valdziņus no zābaciņa virspuses malas labajā pusē, 13 virspuses
valdziņi, uzlasa 9 valdziņus no zābaciņa virspuses malas kreisajā pusē,
atliktie valdziņi no kreisās puses, kopā 67 valdziņi. Noada labiski 2
cm (labajā pusē redzama 1 rinda labiski, 1 kreiliski, 1 labiski utt.)
Tālāk ada sekojoši:

1.rinda - mv, 2 valdziņus saada labiski, 29 valdziņi labiski, 3

valdziņus saada labiski, 29 valdziņi labiski, 1 valdziņu noceļ kā pie
kreiliskās adīšanas, 1 izada labiski un nocelto pārvelk pār izadīto, mv.
2.rinda - labiski.

3.rinda - mv, 2 valdziņus saada labiski, 27 valdziņi labiski, 3

valdziņus saada labiski, 27 valdziņi labiski, 1 valdziņu noceļ kā pie
kreiliskās adīšanas, 1 izada labiski un nocelto pārvelk pār izadīto, mv.
4.rinda - labiski.

5.rinda - mv, 2 valdziņus saada labiski, 25 valdziņi labiski, 3

valdziņus saada labiski, 25 valdziņi labiski, 1 valdziņu noceļ kā pie
kreiliskās adīšanas, 1 izada labiski un nocelto pārvelk pār izadīto, mv.
6. rinda - labiski.
7. rinda - visus valdziņus norauc.


Uzada divas siksniņas: uzmet 15 valdziņus, izada rindu labiski.

Nākamajā rindā izada mv, 1 kreiliski un tad 2 valdziņus norauc, turpina
kreiliski. Atpakaļ rindā ada labiski un virs norauktajiem valdziņiem
izdara 2 apmetumus. Nākamajā rindā ada kreiliski un pēc tam visus
valdziņus norauc.

Sašuj zābaciņa aizmuguri un pēdiņu. Šujot

aizmuguri, pirmos 6 cm vīli izpilda pa labo pusi (lai atlokot tā nebūtu
redzama). Piešuj siksniņu un pogu.

Rokdarbiņi | Skatīts: 1184 | Pievienots ar: admine | Datums: 17.11.2009 | Reitings: 5.0/1 | Komentāri 3